flaga ue

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” -  działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


 

1.jpg
Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie us...

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne - konsultacyjne
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza zainteresowanych mieszkańców z terenu gminy: Ciepieló...

Czytaj więcej

Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zobligowane jest do bieżącego monitorowania osiąganych wskaźni...

Czytaj więcej

Zaproszenie na warsztat refleksyjny
W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizac...

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
Spotkanie informacyjne - konsultacyjne
Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Szkolenia dla beneficjentów

DSC 0465
Pracownicy Biura Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w ubiegły wtorek tj. 19 września 2017 r. spotkali się z mieszkańcami obszaru LSR. Ze względu na rozpoczynające się nabory wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej oraz infrastruktury społecznej, mieliśmy przyjemność przeprowadzić spotkanie informacyjne oraz szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.


Na szkoleniu zorganizowanym w internacie Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu, w godzinach porannych, zjawili się przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych z obszaru objętego LSR. Podczas spotkania przekazane zostały informacje dotyczące stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, podstawowych zasad przyznawania pomocy finansowej, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zgodności celów projektu z lokalnymi kryteriami wyboru. Pracownicy biura LGD skupili się również na przekazaniu informacji na temat warunków rozliczania środków finansowych pozyskanych w ramach zakresu tematycznego: Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna. Szkolenie zakończyło się owocną dyskusją.
Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach planu komunikacji na rok 2017, było spotkanie informacyjne na temat zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD w ramach zakresu tematycznego: Podejmowanie działalności gospodarczej. Podczas popołudniowego spotkania mieszkańcy zainteresowani założeniem wniosku o przyznanie pomocy zostali zapoznani z warunkami aplikacyjnymi i procedurą wyboru projektów oraz mieli możliwość sprawdzenia czy pomysły na przyszły biznes będzie realizował założenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Przybyli zostali zapoznani z dokładną ścieżką, którą przechodzić będą wnioski składane do LGD w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - od oceny wstępnej, poprzez ocenę zgodności z LSR w tym z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, aż do oceny zgodności z lokalnymi kryteriami. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i z entuzjazmem dokonywali notatek na otrzymanych materiałach. Można przypuszczać, że przełoży się to na dobrze przygotowaną dokumentację aplikacyjną.
Przypominamy, że termin składania wniosków upływa:
- w dniu 05 października 20174 r. o godzinie 14:00 w ramach zakresu Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna;
- w dniu 06 października 2017 r. o godz. 14:00 w ramach zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza potencjalnych wnioskodawców, przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, na indywidualne, bezpłatne konsultacje do biura LGD.

Galeria zdjęć

Ostatnie artykuły

Szukaj

Kalendarz

Lut 2018
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4


ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl

 

Biuro Stowarzyszenia czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Obsługa mieszkańców z terenu LGD

w godzinach pracy biura.