Relacja z wyjazdu studyjnego

IMG 3898W dniach 12-14 lipca Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w ramach Planu szkoleń – przygotowało dla przedstawicieli zarządu, członków oraz pracowników biura wyjazd studyjny na Podlasie w ramach wymiany dobrych praktyk. Najważniejszym punktem programu była wizyta w LGD Szlak Tatarski, mającej swoją siedzibę w Sokółce.

Ze strony LGD przywitali nas pan Maciej Szczęsnowicz – sekretarz Zarządu, oraz pani Karolina Rokicka – kierownik biura. Wprowadzili nas w charakter wykonywania swojej pracy, gdzie lgd znany jest z wielofunduszowego finansowania, wobec czego mieliśmy możliwość przyjrzeć się i zaobserwować, jak wykorzystują pozyskiwane środki z funduszy europejskich. Generalnie łączy nas wiele w promowaniu dobrych praktyk: zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki, ochrony zabytków, budowa i modernizacja infrastruktury lokalnej oraz aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców obszarów. Podczas wizyty mieliśmy czas przyjrzeć się obiektom zrealizowanym przy dofinansowaniu z PROW i RPO. Mianowicie: Bohoniki: Meczet, tu pani Eugenia opowiadała o religii muzułmanów polskich, ich pochodzeniu i tolerancyjności wobec innych religii, nieopodal „Zajazd u Mahmeda”, w którym każdy z uczestników miał okazję spróbować –regionalnych dań tatarskich, min. rosół z kołdunami, a na zakończenie miejscowość Poczopek, a w niej: Stanica Kresowa, obiekt stadniny w środku pól i lasów przyciągający turystów małych i dużych, będących miłośnikami spędzania czasu wolnego na łonie natury, przyzwyczajonych do tego, że kiedy tylko się tam wjeżdża ginie zasięg i dostęp do mediów internetowych.
Dodatkowo program wyjazdu obejmował zwiedzanie: Muzeum Park Białowieski, Rezerwat Przyrody Białowieży, Nadleśnictwo Krynki, Muzeum Ikon w Supraślu, a także wyjątkowo urokliwy Białystok.
Fantastyczne miejsca, wyjątkowi ludzie. Polecane dla rodzin, i wszystkich, którzy chcą odpocząć od wielkomiejskiego hałasu – Podlasie jest bardzo dobrym pomysłem na wycieczki, podróże, odpoczynek i rekreację. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wyjątkowo spędzony czas!

Galeria zdjęć