Baza rękodzieła tradycyjnego

Żyją i pracują na terenie naszej LGD osoby o różnych uzdolnieniach artystycznych, zainteresowaniach i hobby. Pasje i twórczość znacznej liczby tych osób są mało znane lokalnym społecznościom mimo, że zasługują na uznanie i szersze upowszechnienie. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszym spisem rękodzieła tradycyjnego i artystycznego.

Baza rękodzieła tradycyjnego