Spotkania informacyjne

W ramach działań aktywizujących mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju w przeciągu ostatniego miesiąca odbyły się 2 spotkanie informacyjne w dniach 29 października i 23 listopada 2010 roku, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu.

Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu.  Wzięło w nim udział 40 uczniów Technikum Rolniczego, mieszkańców Zwolenia  
i okolicznych miejscowości.

Spotkanie miało na celu zainteresować uczestników możliwością składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Podczas w/w spotkania pracownicy biura LGD Iwona Kacperczyk oraz Justyna Nowicka przekazały informacje na temat działalności Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” od początku jego powstania aż do chwili obecnej. Omówione zostały także zagadnienia dotyczące Osi 4 Leader na lata 2007 – 2013 w szczególności działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” oraz możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój społeczności lokalnej w ramach w/w działań. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wykazywała duże zainteresowanie omawianymi tematami a w szczególności rozwijaniem umiejętności wydajniejszego wykorzystywania środków unijnych na terenach wiejskich.

Justyna Nowicka

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.