Zapytanie o cenę

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie cyklu szkoleń (5 spotkań na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój”- gminy Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń po około 45 minut każde, dla około 100 uczestników) z zakresu „Ochrona środowiska i zmiany klimatyczne” w terminie do 15.10.2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szczegóły